Westrand Nieuw-Lekkerland in beeld voor nieuw parkeerterrein bussen en campers

De gemeente Molenlanden heeft plannen voor een parkeerterrein voor bussen en campers aan de westrand van Nieuw-Lekkerland.

Het terrein, gelegen aan de Lekdijk ter hoogte van de Hoogaarslaan, moet plek bieden aan in totaal circa veertig bussen en zeventig campers. De extra plaatsen zijn volgens de gemeente nodig, omdat het aantal touringcars en kampeerauto’s dat Werelderfgoed Kinderdijk aandoet, nog steeds toeneemt.

De gemeente heeft inmiddels vier varianten uitgewerkt om het parkeerterrein toegankelijk te maken. Bij twee varianten is dit met een toegangsweg vanaf de Lekdijk en bij een via de Hoogaarslaan. Daarnaast is er ook nog een optie om een ingang te maken aan de Lekdijk en een uitgang aan de Hoogaarslaan. Bij alle varianten is rekening gehouden met de extra ruimte die bussen en campers nodig hebben om de dijk op te draaien.

Een toegangsweg vanaf de Lekdijk lijkt de meest waarschijnlijke optie. Daarbij is gekeken naar de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Ook bewoners waren tijdens een inloopavond op 18 oktober het meest positief over de Lekdijk.

De haalbaarheid wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het college van B&W beslist voor het einde van het jaar of het plan voorgelegd wordt aan de raad en in welke variant. De verwachting is dat de gemeenteraad zich dan in december of januari over het voorstel buigt.