‘We willen niet als zeurende bewoners gezien worden’

Merk je al iets van de extra parkeerplaatsen? Werkt het verwijssysteem? Welke oplossingen zijn nog nodig? En hoe zie je de toekomst van Kinderdijk voor je? Wethouders Arco Bikker (Molenlanden) en Arjan Kraijo (Alblasserdam) voelden afgelopen maanden in zes huiskamergesprekken en een bijeenkomst in De Klok zoveel mogelijk inwoners uitvoerig aan de tand.

De meesten waren blij met de betrokkenheid van de bestuurders, maar ook met de zichtbare maatregelen die de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam de afgelopen tijd namen, zoals de extra parkeerplaatsen, het verwijssysteem en de shuttledienst. Het geeft ze het gevoel dat er echt iets gebeurt. Toch schuwen ze de scherpte niet.

Niet zeuren, maar meedenken
Want ze voelden zich er ook soms door overvallen. Hadden liever gehad dat ze vooraf mee mochten denken. “Want wij weten snel of iets wel of niet gaat werken en of er betere oplossingen zijn.” Dat is precies ook een van de knelpunten die in verschillende gesprekken regelmatig aangestipt wordt. De verstandhouding met de gemeente, maar ook met de SWEK. “We willen niet als zeurende bewoners gezien worden.”

Het liefst denken zij, maar ook bijvoorbeeld ondernemers, structureel mee aan ‘de voorkant’. Niet pas als besluiten al genomen zijn. “En wat is er gebeurd met de ideeën die al opgehaald zijn?’, was de kritiek tijdens de bewonersavond. Velen hadden van de gemeenten inmiddels al een duidelijk visie op de toekomst van Kinderdijk verwacht.

Veiligheid en bereikbaarheid
De Kinderdijkers zijn klaar met toeristen in de tuin, snelheidsmaniakken, ‘wildparkerende’ auto’s en opstoppende campers. De nieuwe maatregelen zijn wat hen betreft nog maar een begin. In en uit Kinderdijk komen blijft veel tijd kosten op drukke dagen en tijdens spitsuren. Bewoners willen veilige wegen, met bijvoorbeeld een 30km-zone en zichtbaar aangekondigde zebrapaden, verbeterde doorstroming op de Lekdijk en een betere (extra) ontsluiting naar Kinderdijk.

Blikvrij Kinderdijk
Wat ze uiteindelijk vooral wensen is een betere en een blijvende beheersing van de stroom bezoekers. Een ‘blikvrij’ Kinderdijk klinkt hen als muziek in de oren. Dat betekent dat het voor bezoekers van de molens niet meer mogelijk is om te parkeren in en aan de rand van het dorp. Daarvoor is het wel nodig om vergunningparkeren in (delen van) het dorp in te voeren. Een blikvrij Kinderdijk mag echter niet ten koste gaan van de klandizie van lokale ondernemers. “Als toeristen alleen van A naar B gaan met een pendelbus, geven ze in het dorp niks uit.“

Behoud identiteit en eigenheid
Naast meer rust, willen bewoners niets liever dan de identiteit, eigenheid en het aangezicht van Kinderdijk en omgeving behouden en versterken. Met aandacht voor de leefomgeving en de mensen die er wonen. Op meer toeristen zit niemand te wachten, net zomin als op ondernemingen die daarvan willen profiteren. Liever willen ze dat de kwaliteit van het bezoek omhooggaat. Door bijvoorbeeld educatie en informatie over de historie van het gebied en de molens, vinden molenaars. “Het levend erfgoed zijn wij zelf.”

Alle inzichten en ideeën uit de huiskamergesprekken en de bewonersavond worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het gebiedsperspectief, dat nog dit jaar klaar moet zijn.

Lees hier de verslagen van de huiskamergesprekken