Dit zijn de vijf maatregelen waar je meteen iets van gaat merken

Met maatregelen die meteen ingevoerd worden, moet de verkeersstroom van en naar Kinderdijk beter door het gebied geleid en gespreid worden. Ergernissen over lukraak geparkeerde auto’s in en om het dorp, het zoeken naar parkeerplekken en onveilige verkeerssituaties zijn daarmee hopelijk snel verleden tijd. Dit zijn de vijf belangrijkste maatregelen:

1. Extra parkeerplaatsen in Havengebied Alblasserdam
In afwachting van de realisatie van het transferium Havengebied Alblasserdam wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid zodat er 120 plaatsen beschikbaar komen. Volgend jaar komen hier mogelijk nog meer plekken bij als de camperparkeerplaats verhuist.

2. Meer alternatieve parkeerplaatsen op piekdagen
Wanneer de parkeerplaats in het Havengebied op doordeweekse dagen vol is, worden auto’s naar de Vletstraat geleid. Daar kunnen ongeveer zeventig auto’s parkeren. In het weekend en tijdens feestdagen kan geparkeerd worden bij IHC.

3. Busjes brengen bezoekers gratis naar de molens
Tijdens piekdagen rijdt minimaal vier keer per uur een shuttledienst met busjes vanaf de parkeerterreinen in het Havengebied en de Vletstraat. Bezoekers worden kosteloos naar de ingang van het molengebied gebracht.

4. Routing en bewegwijzering spreiden het verkeer
Borden en bewegwijzering helpen het verkeer naar het molengebied beter te spreiden. Routes naar het molengebied worden daarmee duidelijker voor bezoekers, net als informatie over beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Zowel vooraf online, als via borden op autoroutes vanaf de A15 en bewegwijzering voor auto’s, wandelaars en fietsers binnen het gebied. Naast tijdelijke en vaste bebording wordt nu ook een dynamisch parkeerverwijssysteem gebruikt. Met de signalen ‘vol’ of vrij’ verwijzen tekstkarren naar de beschikbare parkeerplaatsen.

 5. Bezoekers en voertuigen worden regelmatig geteld
Op welke manier komen bezoekers naar Kinderdijk? Waar komen ze het gebied binnen en waar zetten ze hun voertuig neer? Op welke tijden komen de meeste bezoekers aan? In 2018 is al een steekproef gedaan om deze vragen te kunnen beantwoorden. Dit seizoen wordt een uitgebreider verkeersonderzoek uitgevoerd dat nauwkeuriger informatie moet gaan opleveren over het bezoek over de weg en het benodigde aantal parkeerplaatsen. De eerste tellingen zijn in april en mei.