Route naar molengebied gemarkeerd

Voor bezoekers van het molengebied die bij IHC parkeren, is het vaak onduidelijk welke route naar het Molengebied ze het beste kunnen volgen. De gemeente Molenwaard heeft daarom op initiatief van Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk een aantal bewegwijzeringstegels aangebracht. Zo wordt voorkomen dat toeristen op het smalle trottoir aan de zuidzijde gaan lopen of op onveilige plaatsen de Molenstraat oversteken. De combinatie van wegwijzers en tegels wijzen bezoekers zo niet alleen de weg naar het molengebied, maar zorgen ook voor een veiligere verkeerssituatie.