Stedenbouwkundig plan Alblasapart

Het voormalig industrieterrein Mercon Kloos verandert in een bijzondere woon- en werklocatie met ruimte voor recreatie. Ook komt hier mogelijk een nieuwe halte voor de waterbus om het autoverkeer richting Kinderdijk te ontlasten.

De Rotterdamse projectontwikkelaar Whoonapart ontwikkelt het zes hectare tellende terrein, gelegen tussen rivier De Noord en de dijk Kinderdijk West.

Het stedenbouwkundig plan Alblasapart is geïnspireerd op de industriële elementen en karakteristieke landschappelijke structuren in het gebied en de omgeving. De grote Merconhal en een loods blijven deels bewaard voor woningbouw en kleinschalige commerciële voorzieningen, zoals museum en horeca.

Het woongebied wordt duurzaam en groen ingericht, met circa 265 woningen en appartementen. De kade en oevers langs de rivier worden omgetoverd tot een park- en boulevard-achtige ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij is ook gedacht aan een veilige en aantrekkelijke fietsroute die deels door de nieuwe wijk loopt.

Meer informatie
Het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond Alblasapart is te lezen op www.alblasapart.nl. Voor vragen kun je terecht bij algemeen projectleider Jaco Poldervaart, tel. 06-52593534. Voor de gemeente Alblasserdam is dat Richard Boot, tel. 06-787706362

Planning
  • 01 maart 2018 / College Albasserdam akkoord met stedenbouwkundig plan
  • 01 mei 2018 / Gemeenteraad Alblasserdam akkoord met stedenbouwkundig plan