Herinrichting waterentree

Bezoekers komen steeds vaker via het water naar Kinderdijk. De huidige waterentree aan de Lekdijk is hier niet op berekend. Met name de verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Vanaf de steigers moeten bezoekers eerst de weg oversteken om bij het molengebied te komen.

Daarom hebben de gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Architectuur Lokaal in juni 2018 een prijsvraag uitgeschreven. De nieuwe waterentree moet passen bij het karakter van het Werelderfgoed en bijdragen aan een betere verkeersveiligheid, waterveiligheid en bereikbaarheid.

De jury, onder voorzitterschap van gedeputeerde Adri Blom, heeft van de zevenendertig inzendingen ‘De derde trap’ uitgekozen als winnend ontwerp. Dit wordt in opdracht van de gemeente Molenlanden verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

‘De derde trap’
Het is prachtig dat het erfgoed en oer-Hollandse landschap van Kinderdijk jaarlijks duizenden bezoekers trekt. De machtige rivier, robuuste dijk, de lage boezems met molens in lijn. De Alblasserwaard is een open en overzichtelijk landschap waarin waterstaatkundige werken opvallen. Juist nu bezoekersaantallen groeien, is het de kunst om de aandacht te vestigen op deze werken, door het maken van één heldere entree, het opheffen van de kruising van toeristen met lokaal verkeer en een logische routing die geen bewegwijzering nodig heeft.

Elshoutsluizen als iconische entree
Landschap is de basis voor de nieuwe routing. Vanaf de boot, over een drijvend pad, loop je naar een passage in Elshoutsluizen. Hier krijgt Kinderdijk een iconische entree en wordt de bezoeker getrakteerd op een subliem panorama in de richting van middelkade, lage boezems en de zo kenmerkende molens. De uitlaat van het watersysteem in de Alblasserwaard, wordt het begin van het verhaal over het fascinerende Werelderfgoed en landschap. De beleving van het getrapte watersysteem met bijhorende waterstaatkundige werken begint in de derde trap, in de sluis. Deze nieuwe entree lost een onveilige verkeerssituatie op en richt alle aandacht op het ensemble van waterstaatkundige elementen.

Mens en water door één opening in de dijk
Water stroomt in vier kokers door de Elshoutsluizen. Dit blijft zo. Boven het water is een niveau met technische ruimtes en de opstelling van afsluitmiddelen die het achterland kunnen beschermen tegen hoog water. Op dit niveau wordt in één rechte lijn een doorgang door de sluis opengebroken, waardoor een 17m lange passage van één koker breed ontstaat. De sluis en het aankomstgebied worden ingericht als waardige entree tot het Werelderfgoed om een onvergetelijke herinnering achter te laten bij de groeiende aantallen bezoekers.

Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos) en Daan Vermeij (Witteveen+Bos), i.s.m. Stephanie Erwin en Tony Hoogendoorn (Witteveen+Bos)

Meer informatie
Voor meer informatie over de prijsvraag kun je contact opnemen met David Louwerse.

Planning
  • 23 juni 2018 / Inschrijving prijsvraag waterentree
  • 16 oktober 2018 / Vijf beste ideeën gaan door
  • 08 februari 2019 / Opening tentoonstelling vijf uitgewerkte plannen
  • 17 februari 2019 / Einde tentoonstelling
  • 01 april 2019 / Winnaar prijsvraag bekend