Openbaar toilet bij bezoekerscentrum Kinderdijk

Bij het nieuwe bezoekerscentrum van Werelderfgoed Kinderdijk komt een openbare toiletvoorziening, die ook buiten openingstijden gebruikt kan worden. De gemeente Molenlanden heeft daarvoor 25.000 euro vrijgemaakt.

De toiletvoorziening wordt geïntegreerd in het gebouw met de technische voorzieningen voor het bezoekerscentrum en in dezelfde stijl ontworpen. Voor onderhoud en schoonmaak zorgt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK).

De verwachting is dat er binnen zes weken een vergunning ligt. Het is nog niet bekend wanneer het toilet in gebruik wordt genomen. Dat dit nog vóór het nieuwe toeristenseizoen gebeurt, is al wel zeker.

Overlast
Met de openbare toiletvoorziening komen de gemeente en SWEK tegemoet aan een vurige wens van omwonenden. Veel bezoekers van het werelderfgoed komen immers ook buiten openingstijden. Met als gevolg dat toeristen soms zelfs in Kinderdijkse tuinen hun behoefte doen.

Toilet bij speeltuin
Tijdens de zomermaanden konden bezoekers van het werelderfgoed al gebruik maken van een toilet bij speeltuinvereniging ’t Balkengat. Ook volgend seizoen blijft deze voorziening beschikbaar. Eind 2020 bekijkt de gemeente Molenlanden of dit daarna ook zo blijft.