Nieuw parkeerterrein campers aan westrand Nieuw-Lekkerland stap dichterbij

Voor een nieuw camperparkeerterrein aan de westrand in Nieuw-Lekkerland is ruim vier miljoen euro nodig.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in Molenlanden. Het geld is voornamelijk bedoeld voor de aankoop, sloop van de voormalige rioolwaterzuivering en aanleg van het nieuwe parkeerterrein aan het Koggeplantsoen. Als dat naar verwachting in de loop van de zomer van 2020 klaar is, zijn er ongeveer 90 plekken beschikbaar voor campers en touringcars. Die moeten daarvoor parkeergeld betalen. Daarmee verdient Molenlanden de investeringskosten terug. De gemeenteraad neemt in december een besluit over de benodigde investering.

Voorzieningen
Het terrein krijgt een eigen toegang vanaf de Lekdijk. Op die manier wordt het dorp niet belast met het toeristisch verkeer. Op het terrein komen enkele voorzieningen voor campers.

Campers worden straks via aangepaste bewegwijzering en in de loop van 2020 ook via de routegeleiding in de Kinderdijk-app straks direct naar de westrand van Nieuw-Lekkerland of naar het camperterrein in Alblasserdam verwezen. Touringcars die hun passagiers op de in- en uitstapstrook bij Elshout afzetten, parkeren ook aan de westrand.

Vergunning
Voor het parkeerterrein is een omgevingsvergunning nodig. Molenlanden start met de ruimtelijke procedure, nadat enkele onderzoeken naar de effecten op natuur- en milieu zijn afgerond. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met omwonenden over manieren om het terrein zoveel mogelijk aan hun zicht en gehoor te onttrekken.

De aanleg van het parkeerterrein is een eerste fase in de ontwikkeling van de westrand. Wanneer de gemeentewerf Nieuw-Lekkerland verhuist, wil de gemeente in de toekomst ook hier parkeren mogelijk maken.

Hoognodig
Het aantal bezoekers dat Kinderdijk met de camper bezoekt, groeit sterk. Er is daardoor een tekort aan geschikte parkeerplekken voor campers. Ze parkeren daardoor vaker op openbare plaatsen en belemmeren regelmatig de doorstroming van het verkeer.

Gebiedsperspectief
Het parkeerterrein aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is een van de eerste concrete maatregelen uit het gebiedsperspectief, dat in oktober werd vastgesteld door de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam. Het parkeerterrein draagt bij aan het verminderen van de overlast van campers en touringcars in het molengebied en geeft meer grip op de bezoekersstromen.