Meest gestelde vragen over het participatietraject

Evalueren van nieuwe maatregelen, meepraten over aanvullende oplossingen en meedenken over de toekomst van Kinderdijk. In een serie huiskamergesprekken en twee bewonersbijeenkomsten gaan de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam in gesprek met inwoners, ondernemers en natuur & milieuorganisaties. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging?
Voor de huiskamergesprekken benaderen wij binnenkort een aantal mensen persoonlijk. De data van de bewonersbijeenkomsten maken we zo snel mogelijk bekend. Je ontvangt een aantal weken voor de bijeenkomsten een persoonlijke brief.

Ben ik verplicht om te komen?
Nee, je bent niet verplicht om te komen. We vinden het wel fijn als je komt. Het liefst horen we van zoveel mogelijk mensen wat ze vinden en ervaren van de nieuwe maatregelen en hoe het beter kan, nu en in de toekomst.

Hoeveel huiskamergesprekken zijn er precies?
In totaal zijn er zes bijeenkomsten. Drie in Molenlanden en drie in Alblasserdam.

Met wie zijn deze huiskamergesprekken?
Bij ieder gesprek zijn voor Molenlanden wethouder Arco Bikker, en voor Alblasserdam wethouder Arjan Kraijo aanwezig, samen met een of twee medewerkers van de gemeente. Zij praten met ongeveer 6-10 inwoners, bij een van deze personen thuis.

Hoe gaat zo’n huiskamergesprek in z’n werk?
We evalueren de kortetermijnmaatregelen (die zijn gestart op 1 april) en gaan in gesprek over aanvullende kortetermijnmaatregelen. Ook praten we over de toekomstbeelden van Kinderdijk en welke consequenties, dilemma’s en keuzes deze met zich meebrengen.  Alle gesprekken zijn belangrijke input voor de bewonersbijeenkomsten in juni.

Ik wil graag mijn huiskamer openstellen voor een van de gesprekken. Met wie moet ik daarvoor contact opnemen?
Dat kan via info@kinderdijkinperspectief.nl. Aanmelding betekent niet automatisch dat je ook deelnemer bent.

Wanneer worden de bewonersbijeenkomsten gehouden?
Naar verwachting worden deze eind mei/begin juni gehouden.

Waarom zijn er twee bewonersbijeenkomsten?
Het gebiedsperspectief gaat niet alleen over Kinderdijk, maar ook over het omringende gebied. We willen dus zoveel mogelijk inwoners van Molenlanden en Alblasserdam de gelegenheid geven om mee te praten.

Met wie wordt er – naast inwoners – nog meer gesproken?
We spreken ook met ondernemers in het gebied en andere organisaties die te maken hebben met het gebied, zoals bijvoorbeeld natuur & milieuorganisaties.

Krijg ik te horen wat er met mijn input wordt gedaan?
Van alle bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. Dit ontvangen de deelnemers persoonlijk. Ook wordt via deze website tussentijds verslag gedaan van de hoofdlijnen van de gesprekken. Deze verslagen worden geanonimiseerd zodat niet te herleiden is wie wat heeft gezegd.

Hoe zwaar weegt onze stem?
De gemeenteraden beslissen over het uiteindelijke gebiedsperspectief. De meningen en ideeën van inwoners en andere belanghebbenden helpen de leden van de gemeenteraad om tot een weloverwogen besluit te komen.