Klankbordgroep adviseert gemeenten over vergunningparkeren

Nu het Gebiedsperspectief door de gemeenteraden is vastgesteld, is het verder terugdringen van de parkeeroverlast de eerstvolgende stap. Bewoners en ondernemers zijn daarom uitgenodigd in de klankbordgroep mee te denken over een parkeerregeling. Uitgangspunt is dat het systeem eenvoudig en makkelijk in gebruik moet zijn en dat parkeren gratis blijft voor inwoners, ondernemers en hun bezoekers.

Bijna twintig inwoners en ondernemers uit Kinderdijk en Alblasserdam meldden zich aan voor de klankbordgroep Parkeren. Dinsdagavond kwamen zij voor de eerste keer bij elkaar. Dat er een vorm van vergunningparkeren komt, is wel duidelijk, maar welke dat is, staat nog open voor discussie.

De klankbordgroepleden werden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en gingen met elkaar in gesprek over grenzen van het vergunningsgebied, op welke dagen en tijden parkeerregulering nodig is en welke problemen dat zou kunnen geven voor bepaalde doelgroepen. Ook werd het belang van een goede handhaving benadrukt.

Het gesprek met de klankbordgroep levert belangrijke informatie voor de parkeerverordening. Hierin staan de spelregels voor het uitgeven van vergunningen, zoals de grenzen van het gebied en het aantal beschikbare vergunningen. Alle suggesties en ideeën worden de komende weken verwerkt in een eerste voorstel dat op 17 december wordt besproken met de klankbordgroep Parkeren.