‘Keuzes maken nu het nog kan’

Keuzes maken, nu het nog kan. Dat is de belangrijkste boodschap van het concept Gebiedsperspectief, dat zaterdag 21 september werd besproken tijdens een brede bijeenkomst met bewoners en ondernemers.

“Nu is het nog mogelijk grip te krijgen op de bezoekersstromen”, zei de Alblasserdamse wethouder Arjan Kraijo ruim een week eerder al tijdens de presentatie aan de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden. ”Daar hebben we duidelijke kaders voor nodig”, drukte hij de raadsleden op het hart.

Dat is wat inwoners van de gemeenten ook verwachten. Ze herkennen zich in het concept dat er nu ligt, maar vinden dat de tijd van plannen maken nu echt achter de rug is. Er moeten stappen gezet worden, was de teneur van de brede bijeenkomst.

In totaal kwamen ruim vijftig inwoners en andere betrokkenen af op de bijeenkomst, waaronder raadsleden, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook gedeputeerde Willy de Zoete en twee statenleden van de provincie Zuid-Holland waren aanwezig.

In de luwte van het toerisme
Het concept Gebiedsperspectief staat in het teken van leefbaarheid: grip op bezoekersstromen, herpositionering en gepaste groei, en het verbinden van meerdere iconen en locaties. Of zoals wethouders Arjan Kraijo en Arco Bikker het noemden: ‘de dorpen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam moet zich in de luwte van de toeristenstroom kunnen blijven ontwikkelen.’

Gereguleerd parkeren
Daarvoor is het onder andere nodig om grip te krijgen op de bezoekersstromen. Een van de concrete maatregelen is dat de gemeenten aan het begin van het volgende toeristenseizoen willen starten met een vorm van gereguleerd parkeren. Over de wijze waarop gaan de gemeenten nog met inwoners en ondernemers in gesprek. Duidelijk is wel dat parkeren gratis moet blijven voor bewoners, ondernemers en hun bezoekers. Daarnaast moeten inwoners kunnen profiteren van het toerisme en de mogelijkheid behouden om vrij te genieten van het gebied.

Omdat veel partijen betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling van Kinderdijk is het belangrijk dat ze ook dezelfde visie hebben. “Het is ons doel om iedereen in te laten stemmen met dit Gebiedsperspectief”, gaf wethouder Arco Bikker aan.