Invoering vergunningparkeren uitgesteld

De invoering van vergunningparkeren voor Kinderdijk wordt uitgesteld. Dat hebben gemeenten Alblasserdam en Molenlanden besloten. 

Doordat het Werelderfgoed Kinderdijk vanwege het coronavirus voorlopig gesloten is, komt het toeristenseizoen later op gang. De gemeenten vinden het daarom niet haalbaar om het vergunningparkeren nog dit seizoen in te voeren. De besluitvorming door de gemeenten gaat wel door, zodat de regeling in ieder geval uiterlijk op 1 april 2021 kan worden ingevoerd.

Klankbordgroep parkeren
In de afgelopen periode dachten zo’n twintig bewoners en ondernemers in de klankbordgroep parkeren mee over een parkeerregeling voor Kinderdijk en omgeving. Ook werd overlegd met inwoners en ondernemers van Kinderdijk-West. Inmiddels is er in samenwerking met de klankbordgroep parkeren een voorstel uitgewerkt.

Voorstel regeling
In hoofdlijnen wordt nu gedacht aan een regeling waarbij:

  • gewerkt wordt met een schriftelijke vorm van vergunning verlening (vignet achter het raam);
  • vergunningen die op kenteken worden afgegeven. Inwoners van de gebieden waar vergunning verlening wordt ingevoerd, krijgen één of meerdere vergunningen al naar gelang het aantal auto’s dat een huishouden bezit;
  • inwoners de beschikking krijgen over een onbeperkt aantal bezoekerskaarten, zodat ook hun bezoek gratis kan blijven parkeren;
  • speciale doelgroepen (cursisten, werknemers van ondernemers in het gebied, hulpverleners, mantelzorgers) de beschikking krijgen over bezoekerskaarten of een vignet;
  • er ruimhartig wordt omgegaan met speciale verzoeken, zoals bijvoorbeeld inwoners die regelmatig in andere auto’s rijden etc.;
  • vergunningen (vignetten en bezoekerskaarten) gratis worden verstrekt.

Op dit moment staan nog enkele keuzes open die betrekking hebben op het gebied, de tijdstippen en de periode waarvoor het vergunningparkeren geldt. Ook bekijken we hoe de overlast voor ondernemers, verenigingen en de kerk zoveel mogelijk beperkt wordt.

Vervolgproces
De inwonersbijeenkomst van 1 april wordt vanwege de maatregelen rondom het coronavirus verschoven naar een nader te bepalen datum. In de komende periode houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rond de invoering van vergunningparkeren.