Geparkeerde voertuigen in Kinderdijk geteld op Tweede Paasdag

Auto’s die op Tweede Paasdag parkeren in Kinderdijk en aan de noordrand van Alblasserdam, worden geteld.

De tellingen zijn onderdeel van een verkeersonderzoek naar de knelpunten in het gebied als gevolg van de toenemende toeristenstroom. Ook de herkomst van de voertuigen wordt geregistreerd. Dit gebeurt aan de hand van kentekens.

In maart werd hetzelfde onderzoek voor de eerste keer en op verschillende tijdstippen uitgevoerd, zowel ’s nachts als overdag. Tweede Paasdag geldt traditioneel als een van de drukste dagen voor Werelderfgoed Kinderdijk. Door een tweede telling te doen op deze dag, kan het verschil in parkeerdruk op normale en piekdagen goed vergeleken worden.

Gegevens alleen voor onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Trajan, in opdracht van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. Trajan is hierbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het onderzoek. Binnen drie maanden na afloop wordt de informatie bovendien vernietigd

Verkeersstroom ook gemonitord
Ook het verkeer dat Kinderdijk in- en uitgaat, wordt gemonitord tot eind mei. De informatie die daarmee verzameld wordt, moet inzicht geven in de omvang van het verkeer, de duur en aard van het verblijf. Tijdens de piek van het toeristenseizoen wordt een herhaalmeting gedaan om het verschil tussen hoog- en laagseizoen te bepalen.

Leefbaarheid verbeteren
De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om de verkeersoverlast gerichter aan te pakken en daarmee de leefbaarheid in Kinderdijk te verbeteren. Het verkeersonderzoek is onderdeel van het zogeheten Visitormanagementplan. Daarin zijn maatregelen opgenomen die de komende twee jaar de verkeersveiligheid garanderen en de parkeerdruk verminderen.