Eerst de verkeersveiligheid verder verbeteren en parkeeroverlast van auto’s verminderen, daarna verder praten over de toekomst van Kinderdijk. Dat is de belangrijkste conclusie na de eerste verkenning voor het gebiedsperspectief in maart 2019.

Leid de toeristenstroom in goede banen
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van wat we ook wel ‘visitormanagement’ noemen. Ofwel de manier waarop we de toenemende stroom toeristen in en uit het molengebied leiden en hoe we ze ontvangen. Voorbeelden zijn de verbinding met de Waterbus, het camperpark in Alblasserdam, een uit- en instapzone voor touringcars en een handhavingsplan. Deze maatregelen hebben de leefbaarheid in Kinderdijk al sterk verbeterd.

Visitormanagement 2019
De overlast is echter nog steeds een belangrijk punt van aandacht. Het aantal toeristen groeit en daarmee ook de verkeersstroom naar Kinderdijk. Daar is het dorp niet op berekend. In het Visitormanagementplan 2019 zijn daarom extra maatregelen voorgesteld. Zo komen er, vooruitlopend op een transferium, onder meer extra parkeerplaatsen op Haven Zuid, bebording, een dynamisch parkeersysteem en een shuttledienst naar de entree van het Werelderfgoed.

Participatietraject
In april en mei wordt het effect van deze maatregelen met inwoners en andere belanghebbenden besproken. Ook kan iedereen meedenken over oplossingen die nog nodig zijn op korte en iets langere termijn. Die zijn onlosmakelijk verbonden met het uiteindelijke toekomstbeeld van Kinderdijk en omgeving. Hoeveel toeristen kan het gebied aan? Welke economische kansen zijn er? Hoe behouden en versterken we de natuur en het watermanagement?

In een serie huiskamergesprekken en twee bewonersbijeenkomsten worden alle ideeën verzameld en verwerkt in het uiteindelijke gebiedsperspectief Kinderdijk. In oktober moet dat klaar zijn. Alle inwoners worden persoonlijk uitgenodigd voor een van de bijeenkomsten.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het gebiedsperspectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

Laatste project