Gebiedsperspectief krijgt vorm

Het gebiedsperspectief op Kinderdijk en omgeving begint steeds meer vorm te krijgen. Dat moet ook wel, want de tijd om belangrijke knopen door te hakken, nadert snel, zeggen wethouders Arjan Kraijo en Arco Bikker.

In oktober wordt het gebiedsperspectief aan de raden gepresenteerd, bijna twee jaar nadat de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam en provincie Zuid-Holland besloten om daarin samen op te trekken. Met het gebiedsperspectief is er straks een gezamenlijk beeld over de toekomst van Kinderdijk en omgeving. Daarbij gaat het niet alleen over toerisme en bereikbaarheid, maar ook over bijvoorbeeld cultuurhistorie en natuur.

Waarom duurt het zo lang?
“De schijnwerpers stonden in eerste instantie vooral gericht op de kortetermijnmaatregelen die nodig waren om de verkeersveiligheid te garanderen en de parkeeroverlast te verminderen. Die nood was het hoogst. Tegelijkertijd zijn veel gesprekken gevoerd over de toekomst met alle belanghebbenden, zoals waterschappen, natuurorganisaties, bewoners, molenaars, ondernemers en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Daarnaast misten er ook nog veel gegevens om de puzzel compleet te maken. Vandaar dat er bijvoorbeeld een verkeersonderzoek loopt sinds maart.

Is de puzzel inmiddels af?
“De rode draad wordt duidelijk zichtbaar. De afgelopen maanden hebben we daarover ook gesproken in een aantal huiskamergesprekken en tijdens een bewonersavond in De Klok. We zijn het er met elkaar over eens dat er een aantal onmisbare uitgangspunten zijn als we het hebben over de toekomst van Kinderdijk: de rust van de dorpen grenzend aan het werelderfgoed, grip krijgen en houden op de bezoekersstromen en het verhaal dat Kinderdijk wil vertellen. Wij worden het eerste icoon in de wereld waar het duurzaam ontwikkelen van een toeristische hotspot samengaat met verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de natuur.”

Wat moet er in de komende maanden nog gebeuren?
“De uitgangspunten vormen straks het strategische kader waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. De komende tijd gaan we dat concretiseren en onderbouwen. Alles hangt met elkaar samen. Je moet bijvoorbeeld vaststellen hoe je grip wilt hebben op de toeristenstromen, anders kun je de andere uitgangspunten niet waarmaken. Grip willen hebben, betekent ook keuzes durven maken en de consequenties daarvan aanvaarden. Als je de toeristenstroom wilt beheersen, dwingt je dat ook na te denken over bijvoorbeeld de openbaarheid van het gebied.”

Wie praten daarover mee?
“In augustus is er een werkbijeenkomst waar ook bewoners en SWEK uitgenodigd worden. De eerste uitwerking wordt op 12 september gepresenteerd aan de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam en daarna ook in een brede bijeenkomst besproken met bewoners en andere belanghebbenden. Dat leidt tot een definitief plan dat in oktober vastgesteld wordt door de raden.”

Wat staat er straks niet in het gebiedsperspectief?
“Het precieze verhaal dat Kinderdijk wil gaan vertellen aan toeristen. Natuurlijk stellen we wel een aantal uitgangspunten vast. Bijvoorbeeld dat de molens bewoond zijn en blijven en er genoeg geld verdiend moet worden om de molens van te onderhouden. “