Eerst de verkeersveiligheid verder verbeteren en parkeeroverlast van auto’s verminderen, daarna verder praten over de toekomst van Kinderdijk. Dat is de belangrijkste conclusie na de eerste verkenning voor het gebiedsperspectief in maart 2019.

Leid de toeristenstroom in goede banen
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van wat we ook wel ‘visitormanagement’ noemen. Ofwel de manier waarop we de toenemende stroom toeristen in en uit het molengebied leiden en hoe we ze ontvangen. Voorbeelden zijn de verbinding met de Waterbus, het camperpark in Alblasserdam, een uit- en instapzone voor touringcars en een handhavingsplan. Deze maatregelen hebben de leefbaarheid in Kinderdijk al sterk verbeterd.

Visitormanagement 2019
De overlast is echter nog steeds een belangrijk punt van aandacht. Het aantal toeristen groeit en daarmee ook de verkeersstroom naar Kinderdijk. Daar is het dorp niet op berekend. In het Visitormanagementplan zijn daarom extra maatregelen voorgesteld. Zo komen er, vooruitlopend op een transferium, onder meer extra parkeerplaatsen op Haven Zuid, bebording, een dynamisch parkeersysteem en een shuttledienst naar de entree van het Werelderfgoed.

Participatietraject
Van mei tot en met juli wordt het effect van deze maatregelen met inwoners en andere belanghebbenden besproken. Ook kan iedereen meedenken over oplossingen die nog nodig zijn op korte en iets langere termijn. Die zijn onlosmakelijk verbonden met het uiteindelijke toekomstbeeld van Kinderdijk en omgeving. Hoeveel toeristen kan het gebied aan? Welke economische kansen zijn er? Hoe behouden en versterken we de natuur en het watermanagement?

In een serie huiskamergesprekken en een bewonersbijeenkomst worden alle ideeën verzameld en verwerkt in het uiteindelijke gebiedsperspectief Kinderdijk. In oktober moet dat klaar zijn. Alle inwoners worden persoonlijk uitgenodigd voor een van de bijeenkomsten.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het gebiedsperspectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Planning
  • April – juli 2019 / Participatietraject over aanvullende maatregelen en toekomstbeelden
  • Juli - september 2019 / Uitwerking gebiedsperspectief
  • Oktober 2019 / Besluitvorming raden

Verslagen

Lees hier de verslagen van het de huiskamergesprekken en bewonersbijeenkomsten

Laatste nieuws

Projecten

Camperpark Kinderdijk heeft nieuwe locatie op het oog

Camperpark Kinderdijk wil een van de sportvelden op Sportpark Souburgh inrichten als nieuw camperpark. Nu is het park nog gevestigd […]

Route naar molengebied gemarkeerd

Voor bezoekers van het molengebied die bij IHC parkeren, is het vaak onduidelijk welke route naar het Molengebied ze het […]

Campagne moet gebruik drones in molengebied Kinderdijk terugdringen

No drone. In Werelderfgoed Kinderdijk wordt bezoekers sinds september met borden en stickers duidelijk gemaakt dat de vliegende camera’s niet […]