‘De derde trap’ winnend ontwerp waterentree

‘De derde trap’ is het winnende ontwerp voor de waterentree Kinderdijk.

Arco Bikker, wethouder van de gemeente Molenlanden en juryvoorzitter Adri Bom, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, hebben dit vandaag bekend gemaakt.

De jury wees het plan ‘De derde trap’ van het team onder leiding van Stijn Tijhuis, unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. “Dit plan is radicaal in zijn eenvoud en voegt door het beleefbaar maken van de waterhuishouding een prachtig nieuw element toe aan het Werelderfgoed.” De jury is ervan overtuigd dat binnenkomst van het gebied door een bestaande sluiskoker een authentieke ervaring biedt die bezoekers niet zullen vergeten.

De jury wees het plan Lekdijkpark van het team Dingeman Deijs aan als ‘runner up’. Alle inzendingen voor de prijsvraag en het  juryrapport zijn nu digitaal te bekijken.

Vervolgopdracht
De bedenkers van ‘De derde trap’ krijgen van de gemeente Molenlanden de opdracht hun plan uit te werken tot een voorlopig ontwerp, in nauwe samenspraak met direct betrokkenen. Dit ontwerp zal als uitgangspunt dienen om de benodigde financiering voor de realisatie te verkrijgen.

Jury
De inzendingen voor de prijsvraag werden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, zonder stemrecht). De jury bestond verder uit Yttje Feddes, Feddes Olthof Landschapsarchitecten (vm Rijksadviseur voor het Landschap); Bas Jonkman, Hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft; Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark; Dorus Meurs, architect M&DB Architecten, winnaar prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk en Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Secretaris van de jury was Cilly Jansen, met medewerking van Bram Talman, Architectuur Lokaal.

Achtergrond
De gemeente Molenlanden schreef de prijsvraag uit om het groeiend aantal bezoekers dat Kinderdijk via de Lek bezoekt, op een Werelderfgoed-waardige en veilige manier te kunnen ontvangen. In de eerste ronde van de prijsvraag dienden 37 deelnemers een visie op de opgave in. De jury selecteerde vijf visies, waarna de gemeente de inzenders hiervan uitnodigde voor de tweede ronde. Tijdens de openbare expositie van de vijf plannen konden bezoekers hun reacties geven op de ontwerpen. Deze reacties zijn voorafgaand aan de finale beoordeling aan de jury verstrekt en zijn opgenomen in het juryrapport.

De prijsvraag is georganiseerd met ondersteuning van het Waterschap Rivierenland als eigenaar en in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Gerelateerd project