Campagne moet gebruik drones in molengebied Kinderdijk terugdringen

No drone. In Werelderfgoed Kinderdijk wordt bezoekers sinds september met borden en stickers duidelijk gemaakt dat de vliegende camera’s niet gewenst zijn in het molengebied. Molenaar Björn den Ouden is blij met de aandacht voor het probleem. “Je moet mensen er vooral bewust van maken dat de molens bewoond zijn.”

Drones zijn de laatste jaren steeds populairder. Ook in het fotogenieke Werelderfgoed Kinderdijk zoemen ze met regelmaat rond de molens. Vaak realiseren drone-bezitters zich niet dat de molens bewoond zijn en hun vliegende camera’s storend zijn. Bewoners ageren al sinds vorig jaar tegen de overlast en aantasting van hun privacy.

Blijf weg boven de molens
De gemeente Molenlanden en Alblasserdam begonnen daarom onlangs een bewustwordingscampagne. Ze willen daarmee dronebezitters duidelijk maken welke impact de vliegende camera’s hebben op het dagelijks leven van de bewoners. “Dat we in een werelderfgoed wonen, betekent niet dat we alles maar toe moeten laten. Iedere bewoner heeft er nu last van”, vindt molenaar Den Ouden. Hij snapt echt wel dat bezoekers, enthousiast over het bijzondere uitzicht, de mooie beelden willen vastleggen. “Het is hier ook prachtig. Dus maak vooral foto’s en video’s, maar blijf weg boven de molens.”

Boete bij overlast
Dronepiloten kunnen op dit moment beboet worden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Molenlanden, wanneer zij aantoonbaar overlast veroorzaken en ter plaatse betrapt worden. Het Werelderfgoed ligt bovendien in een Natura2000-gebied, waar niet zomaar gevlogen mag worden met een drone. Politie en boa’s hebben het toezicht op het gebruik van drones in het molengebied inmiddels opgeschroefd. Ook de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) reageert actief op meldingen van overlast.

Landelijke regelgeving
Hoewel de gemeenten dus wel mogelijkheden hebben om op te treden tegen dronegebruikers die overlast veroorzaken, biedt zowel de lokale als de landelijke wetgeving nu nog onvoldoende ruimte om drones in zijn geheel uit Werelderfgoed Kinderdijk te weren. Daarom heeft de gemeente Molenlanden de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid afgelopen mei gevraagd te onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden.

De ministeries hebben toegezegd bij de invoering van de Europese Verordening Drones ook privacy en openbare orde en veiligheid mee te nemen bij het opstellen van de Nederlandse regelgeving. Tot nu toe werd met name gekeken naar de veiligheid in relatie tot de luchtvaart. Binnen twee jaar moet hier meer duidelijkheid over zijn.