Bijeenkomst Gebiedsperspectief Kinderdijk

De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam organiseren op zaterdag 21 september een brede bijeenkomst “Gebiedsperspectief Kinderdijk”. 

De afgelopen tijd is onder leiding van de stuurgroep Kinderdijk een Gebiedsperspectief opgesteld. In deze stuurgroep werken de SWEK, gemeenten Alblasserdam en Molenlanden, het waterschap Rivierenland, de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed met elkaar samen.

Tijdens de bijeenkomst wordt het gebiedsperspectief nog een keer met inwoners en andere betrokkenen besproken. Daarna wordt het definitief aangeboden aan de raden van beide gemeenten, aan het bestuur van het Waterschap en aan de Staten van de Provincie Zuid-Holland.

De bijeenkomst is van 9:30 – 12:00 uur in De Spil, Hofwegen 40, Bleskensgraaf (parkeren op Melkwegplein, Bleskensgraaf).

Lees alvast het concept gebiedsperspectief Kinderdijk en de bijbehorende conceptnotitie van de stuurgroep (let op: nieuwe versie.)

Reacties
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 21 september, maar wilt u wel een reactie geven op het Gebiedsperspectief? Neem dan contact op met Eric Spaans via e-mailadres: eric.spaans@jouwgemeente.nl of 06 53 73 00 66.

In het najaar van 2019 steltde stuurgroep de definitieve versie van de notitie vast. De voorstellen worden daarna in de vergaderingen van de raden Molenlanden en Alblasserdam besproken en vastgesteld.