Besluit over maatregelen visitorsmanagement valt later

Door de voorlopige sluiting van het Werelderfgoed Kinderdijk vindt de formele besluitvorming over het visitorsmanagement later plaats.

Afhankelijk van de snelheid waarmee de toeristenstroom na heropening weer op gang komt, nemen de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden een besluit over hoe wordt omgegaan met de geplande maatregelen en het moment waarop ze ingaan. Hieronder een overzicht met de geplande maatregelen.

Pendelbussen
Het voornemen is om, net zoals vorig jaar, pendelbussen te laten rijden naar de entree van het Kinderdijkse molengebied. Toeristen parkeren hun auto in het Alblasserdamse havengebied en de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland.

Bermpaaltjes
Recent geplaatste houten bermpaaltjes maken het onmogelijk om te parkeren op de Lekdijk tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland. Zo wordt voorkomen dat geparkeerde auto’s de doorstroming van het verkeer belemmeren. De 140 palen beschermen de bermen bovendien tegen schade door het parkeren.

Tourbussen
Tourbussen die toeristen hebben afgezet in Kinderdijk, kunnen ook dit seizoen op het terrein van J.W. De Lange aan de Veerweg in Nieuw-Lekkerland parkeren.

Waterbus
Als de situatie het toelaat vaart in de zomervakantie de Waterbus net als in 2019 met een extra schip naar Kinderdijk. Het is in die periode elk uur mogelijk om met lijn 202 binnen 30 minuten vanuit Dordrecht en Rotterdam naar de entree van het molencomplex te varen.

Matrixborden
Bezoekers worden via matrixborden verwezen naar de parkeerplaats in het havengebied van Alblasserdam. Als dat vol is, worden ze door de parkeerwachter ter plaatste doorverwezen naar de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland en/of naar Elshout. In de weekenden kan ook het IHC-terrein gebruikt worden.