Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland. En terecht. De molens in Kinderdijk tonen een bijzonder staaltje Nederlands vakmanschap in de strijd tegen het water. Nergens ter wereld vind je een vergelijkbaar complex. Sinds 1997 prijkt het dan ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Logisch dat de Kinderdijkse molens hoog op het lijstje van ‘must-sees’ staat.
Elk jaar komen honderdduizenden toeristen via water of weg naar het gebied. Dat betekent nogal wat voor de mensen die daar wonen, voor de verkeersveiligheid en de beleving van bezoekers.

Er gebeurt natuurlijk al veel heel in en rond Kinderdijk.
Het dorp, inclusief Werelderfgoed, ligt op het grondgebied van de gemeente Molenlanden, maar je kunt je voorstellen dat er heel veel meer partijen bij zo’n wereldberoemd erfgoed betrokken zijn. Zoals de provincie Zuid-Holland, buurgemeente  Alblasserdam, Waterschap Rivierenland en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Allemaal hebben ze, soms samen, soms op eigen initiatief, ideeën en plannen die invloed hebben op het erfgoed. Maar een gezamenlijk beeld is er nog niet.

Daarom komt er een gebiedsperspectief.
Hierin staat hoe de toekomst van Kinderdijk en de directe omgeving eruit komt te zien en wat daarvoor nodig is. In het najaar van 2019 moet dat klaar zijn.

Zo’n toekomstbeeld is belangrijk omdat Kinderdijk voor iedereen een mooie plek moet blijven.
Of je nu inwoner of bezoeker bent. Hier woont, werkt, recreëert of een bliksembezoek brengt. Wanneer je een duidelijk beeld hebt van waar je naar toe wilt, word je ook slagvaardiger. Ofwel, je kunt uiteindelijk meer, beter en sneller iets bereiken.

In de tussentijd wordt er niet stilgezeten.
De gemeente Molenlanden en Alblasserdam verlichten de parkeer- en verkeersoverlast nu al door tijdelijke en waar mogelijk ook meteen definitieve oplossingen.

Dit zijn de plannen die er al liggen → 

Laatste nieuws

Laatste project