Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland. En terecht. De molens in Kinderdijk tonen een bijzonder staaltje Nederlands vakmanschap in de strijd tegen het water. Nergens ter wereld vind je een vergelijkbaar complex. Sinds 1997 prijkt het dan ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Logisch dat de Kinderdijkse molens hoog op het lijstje van ‘must-sees’ staat.
Elk jaar komen honderdduizenden toeristen via water of weg naar het gebied. Dat betekent nogal wat voor de mensen die daar wonen, voor de verkeersveiligheid en de beleving van bezoekers.

Er gebeurt heel veel in en rond Kinderdijk.
Het dorp, inclusief Werelderfgoed, ligt op het grondgebied van de gemeente Molenlanden, maar je kunt je voorstellen dat er heel veel meer partijen bij zo’n wereldberoemd erfgoed betrokken zijn. Zoals de provincie Zuid-Holland, buurgemeente Alblasserdam, Waterschap Rivierenland en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Allemaal willen ze dat het molengebied ook in de toekomst blijft bestaan. Dat lukt het beste als ze ook samen optrekken bij het maken van plannen.

Daarom is er een gebiedsperspectief gemaakt.
Hierin staat hoe de toekomst van Kinderdijk en de directe omgeving eruit komt te zien en wat daarvoor nodig is. Dit gebiedsperspectief is in oktober 2019 door de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam vastgesteld.

Zo’n toekomstbeeld is belangrijk omdat Kinderdijk voor iedereen een mooie plek moet blijven.
Of je nu inwoner of bezoeker bent. Hier woont, werkt, recreëert of een bliksembezoek brengt. Omdat alle betrokken partijen nu een duidelijk beeld hebben waar ze naartoe willen, zijn ze slagvaardiger. Ofwel, ze kunnen meer, beter en sneller iets bereiken.

Dit zijn de projecten die nu lopen → 

Laatste nieuws

Laatste project